Vše o stavbě

Fotogalerie

Technologie SIPs

Cesta od rozhodnutí po realizaci

Zjistěte co má vliv na cenu styvby a jaké jsou jednotlivé kroky při plánování a realizaci stavby..

Základy domu a inženýrské sítě

Veškeré rodinné domy v naší nabídce jsou se základy na zemních vrutech, které jsou ve standardním provedení zahrnuty v ceně. Nepotřebují žádné izolace proti zemní vlhkosti ani protiradonová opatření. Při realizaci zajistíme zdarma geologický průzkum formou tahových zkoušek, včetně dimenzování jejich velikosti a počtu s ohledem na kvalitu a rovinnost pozemku. Montáž zemních vrutů trvá jeden den a lze jí provádět v jakémkoli ročním období. Životnost je 150 let. Jedná se o plnohodnotné základy domu, kde základovou desku takto postavené moderní dřevostavby tvoří sendvičové panely stavebního systému Europanel.

Srovnání železobetonové základové desky a desky z konstrukčních panelů společnosti Europanel na zemních vrutech pro pasivní dům

V článku je porovnána základová deska ze železobetonu (ŽB) a z konstrukčních izolovaných panelů (SIP) na zemních vrutech pro pasivní dům, a to nejenom z hlediska konstrukčního, časového a nákladového, ale i z pohledu ochrany životního prostředí.

Pokyny pro užívání domu

Rodinný dům Natura Space dodávaný na klíč zaručuje vysokou kulturu bydlení na základě architektonických estetických a dispozičních kvalit staveb. Při výstavbě jsou použity ověřené technologie a materiály, které zaručují výborné tepelné izolační vlastnosti.
Jelikož jsou domy od naší společnosti stavěny běžnou technologií jsou v dalším textu uvedeny zásady správného užíván, údržby a oprav objektu tak, aby si uživatel mohl běžnou údržbu provádět sám. Pokud rozsah, specifikace nebo náročnost oprav přesahuje možnosti samotného uživatele, je nutno se obrátit na odbornou firmu, nebo naši společnost Natura Space CZ s.r.o.