Základy domu a inženýrské sítě

Veškeré rodinné domy v naší nabídce jsou se základy na zemních vrutech, které jsou ve standardním provedení zahrnuty v ceně. Nepotřebují žádné izolace proti zemní vlhkosti ani protiradonová opatření. Při realizaci zajistíme zdarma geologický průzkum formou tahových zkoušek, včetně dimenzování jejich velikosti a počtu s ohledem na kvalitu a rovinnost pozemku. Montáž zemních vrutů trvá jeden den a lze jí provádět v jakémkoli ročním období. Životnost je 150 let. Jedná se o plnohodnotné základy domu, kde základovou desku takto postavené moderní dřevostavby tvoří sendvičové panely stavebního systému Europanel.

Klient zajistí pouze zhotovení připojovací instalační šachty domu s inženýrskými sítěmi dle projektové dokumentace, odvod dešťových vod ze střechy a pozemku a vysypání štěrku pod domem.