Dům šetrný k životnímu prostředí

Vaše prostředí je Váš život

Filozofie Natura Space dává velký důraz na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí související s výstavbou domů. Založení na zemních vrutech a konstrukce domu ze systému Europanel zaručuje šetrný přístup k životnímu prostředí. Zemní vruty nevyžadují použití těžké techniky a jsou vhodné i ve svažitých terénech. Jejich montáž trvá pouze 1 den a lze ji provádět i v zimním období. Domy Natura Space tak zanechávají na životním prostředí jednu z nejmenších stop z pohledu výroby, provozu a jejich budoucí likvidace.

Váš dům je Vaše prostředí pro život

Způsob založení domů Natura Space neumožňuje pronikání radonu do objektu. S ohledem na stavbu nad úrovní terénu není ani nutné řešit ani izolace proti zemní vlhkosti. Jde o nemalé úspory oproti klasickým stavbám na betonové základové desce. Natura Space preferuje používání materiálů a technologií s maximální jednoduchostí a bezpečností, které splňují minimálními nároky na údržbu a provoz.